Este o activitate specifică în realizarea obiectivelor de conservare ale administratorului unei arii naturale protejate și constă în deplasarea pe teren pentru observarea şi înregistrarea informațiilor primare, prin diferite mijloace și tehnici și apoi prelucrarea acestora în vederea întocmirii documentelor specifice de raportare către alte instituții abilitate şi informarea factorilor interesaţi.

Monitorizarea se efectuează conform unor proceduri legal aprobate/recunoscute şi este extrem de importantă în stabilirea, planificarea şi implementarea mangementului conservativ al arie naturale protejate.

Activitatea se efectuează de către personal specializat din cadrul administrației ariei naturale protejate iar la realizarea acesteia pot participa și alte persoane (elevi, studenți cadre didactice în cadrul parteneriatelor cu unități de învățămînt; voluntari; cercetători; experți; membri ai unor organizații etc.). Participarea poate fi împlinită și prin implementarea unor proiecte cu secțiuni dedicate.

Pentru realizarea activităților există următorul cadru de desfășurare:

  1. existența unei solicitări scrise și aprobate sau a unui parteneriat;
  2. obținerea tuturor aprobărilor de deplasare a elevilor, studenților și însoțitorilor pentru petrecerea timpului liber în afara unităților de învățămînt, după caz;
  3. asigurarea informațiilor referitoare la starea de sănătate fizică generală a participanților pentru practicarea de activități fizice în mediu natural, după caz;
  4. asigurarea de către fiecare participant a echipamentului minim necesar pentru drumeție pentru activitățile în teren ;
  5. respectarea dispozițiilor din instructajul la teren realizat cu ocazia evenimentelor, instructaj realizat de echipa administrației parcului național.

Alte activități

Drumetie

Campare

Rafting

Cicloturism

Fotografiere

Jocuri-Ateliere creatie

Educatie ecologica

Voluntariat

Servicii insotire – Tururi ghidate

Monitorizarea biodiversitatii

Organizarea de tabere

Mini-cross si Orientare