Informatii

ORDIN nr. 80 din 27 februarie 2023 privind criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condițiile și modul de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic

Ordinul nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiţionalitatea în cadrul intervenţiilor sub formă de plăţi directe şi al unor intervenţii şi măsuri pentru dezvoltare rurală, începând cu anul de cerere 2023

PLANUL NATIONAL STRATEGIC 2023 – 2027 INTERVENTII IMPLEMENTATE DE APIA

GHID INFORMATIV pentru beneficiarii Masurii 10 – agro-mediu si clima din PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA (PNDR) 2014 – 2020

GHID INFORMATIV pentru beneficiarii Masurii 11 – agricultura ecologica din PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA (PNDR) 2014 – 2020