RNP ROMSILVA – Administrația Parcului Național Defileul Jiului administrează în baza unui contract de administrare încheiat cu Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA, următoarele arii naturale protejate :

  1. Parcul Naţional Defileul Jiulu;
  2. Situl Natura 2000 ROSCI0063 Defileul Jiului;
  3. Rezervația naturală Sfinxul Lainicilor;
  4. Rezervația naturală Stâncile Rafaila.

Parcul Naţional Defileul Jiului și situl Natura 2000 – ROSCI0063 Defileul Jiului se situează în partea de vest a Carpaţilor Meridionali între Munţii Vâlcan – la vest şi Munţii Parâng – la est şi cuprinde „cele mai sălbatice chei transversale ale Carpaţilor româneşti” (Orghidan, 1969) şi perimetrul adiacent, din nordul judeţului Gorj şi sudul judeţului Hunedoara, cuprins între altitudinile de 295 m, în zona Luncani / Bumbeşti Jiu, în extremitatea sudică şi 1.621 m, în Pasul Vâlcan, în extremitatea vestică, acoperind o diferenţă de nivel de 1.326 m.

Teritoriul, în mare parte lipsit de localităţi, este străbătut de la sud la nord de drumul naţional 66 Filiaşi – Deva (DN66), care figurează şi în reţeaua europeană ca E-79 şi de calea ferată Bumbeşti – Livezeni inaugurată în anul 1948.

Aproximativ toată suprafaţa parcului (99%), a fost declarată şi sit de importanţă comunitară (Natura 2000).           

Managementul Parcului Naţional Defileul Jiului asigură menținerea cadrului fizico-geografic în stare naturală, protecția ecosistemelor, conservarea resurselor genetice și a diversității biologice în condiții de stabilitate ecologică, prevenirea și excluderea oricărei forme de exploatare a resurselor naturale și a folosințelor terenurilor, incompatibilă scopului atribuit.

O resursa importantă a Parcului Național Defileul Jiului și a sitului Natura 2000 omonim o reprezintă diversitatea culturală și valorile patrimoniului cultural. În primul rând este vorba despre comunitățile umane din zona parcului cu toate elementele care o definesc : activități și arhitectură tradițională, obiceiuri, preocupări pentru existența viitoare în contextul globalizării.

Zona parcului național cuprinde obiective foarte importante pentru harta culturală a României, dintre care amintim : Sfânta Mănăstire Lainici, Sfânta Mănăstire Vișina, fosta Vamă Austro-ungară, urme vizibile și astăzi ale luptelor din primul razboi mondial (tranșee, poteci, părți de elemente de armament, etc), stâne, construcții impunătoare edificate de poporul român (calea ferată Bumbești Jiu – Livezeni, viaducte).

Pe suprafața parcului național, cel mai bine reprezentat ecosistem este cel de pădure (peste 85% din suprafața parcului), urmat de cel de pajiști (circa 10%).

Stâncile Rafaila sunt o rezervație naturală ce are ca scop conservarea elementelor geologice naturale, reprezentate de cele două blocuri de mari dimensiuni de șisturi cu cloritoid, alcătuite dintr-o gamă largă de roci metamorfozate slab, gresii microconglomeratice pirifilit, serucit și muscovite.

Sfinxul Lainicilor este o rezervaţie naturală ce are ca scop conservarea elementului natural cu valoare peisagistică reprezentat în cazul de față de formațiunea geologică cu aspect de sfinx, format prin modelarea unei stânci de către factori climatici de mediu (îngheț/dezgheț/precipitații/vânt).