Administrația Parcului Național Defileul Jiului este structura special constituită pentru administrarea ariilor naturale protejate Parcul Național Defileul Jiului, a sitului Natura 2000 omonim (ROSCI0063 Defileul Jiului), a Stâncilor Rafailă și a Sfinxului Lainicilor.

Administrația parcului are alături, cu diferite roluri, următoarele entități :

1.  Consiliul Științific are rol de autoritate științifică pe teritoriul ariei naturale protejate, îndrumă și supraveghează structura de administrare pentru asigurarea administrării ariei naturale protejate.

Acest organism este constituit din persoane fizice cu experiență în protecția și conservarea biodiversității / ariilor natutrale protejate și care au experiență în domenii relevante pentru obiectivele de conservare stabilite pentu o arie naturală protejată sau au realizat activități de cercetare științifică în domeniul  biodiversității / ariilor natutrale protejate.

Totodată, conform legislației în domeniul ariilor naturale protejate, Consiliul Științific emite hotărîri cu caracter obligatoriu în avizarea activităților / planurilor / proiectelor cu posibil impact de mediu.

Consiliul Științific al PNDJ este propus de administrație și aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 681/2021 privind aprobarea componenței Consiliului Științific al Parcului Naționla Defileul Jiului.

Regulemantul de organizare și funcționare al acestui consiliu este aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1075 / 2015.

2. Consiliul consultativ de administrare este alcătuit din reprezentanți ai instituțiilor, organizațiilor economice, organizațiilor neguvernamentale, autorităților și comunităților locale, care dețin cu orice titlu suprafețe, bunuri sau au interese în perimetrul ori în vecinătatea ariei naturale protejate și care sunt implicate și interesate în aplicarea măsurilor de protecție, în conservarea și dezvoltarea durabilă a zonei. Acest organism are rol de consultare în managementul ariei naturale protejate.

Consiliul Consultativ de Administrare al PNDJ este propus de administrația parcului și a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr.  297 / 2010 privind aprobarea componenței Consiului Consultativ de Administrare al Parcului Național Defileul Jiului și aprobarea Regulemantului de organizare și funcționare al acestuia.