NOTĂ – privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecţie şi conservare a diversităţii biologice, precum şi conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice , de siguranţă a populaţie şi investiţiilor din ROSCI0063 Defileul Jiului.