HG 1581/2005

HOTĂRÂRE nr. 1581 din 8 decembrie 2005 privind

instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin. (1) lit. b)

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

Se instituie regimul de arie naturală protejată şi se aprobă încadrarea în categoriile

de management corespunzătoare, pentru următoarele situri:

Nr.crt.

Arie naturală protejată

Suprafaţa(ha)

Judeţul Nr. aviz CMN

Parcuri naţionale

A.1. Defileul Jiului 11.127,00 Gorj, Hunedoara B, 1160/8.02.2005

Rezervaţii naturale

B.1. Complexul Geologic Racoşul de Jos 95,20 Braşov B, 1327/25.05.2005

B.2 Mlaştina Hergheliei 98,00 Constanţa B, 1400/18.07.2005

B.3. Muzeul Trovanţilor 1,10 Vâlcea B, 1125/5.04.2005

………………………………