Studiul de fundamentare - Parcul Național Defileul Jiului

1. INTRODUCERE

1.1. CONSIDERATII GENERALE

       Potrivit prevederilor Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă (1999), printre cele 13 măsuri privind conservarea biodiversităţii şi asigurarea stabilităţii, sănătăţii şi polifuncţionalităţii pădurilor României se numără şi:

– “ocrotirea cu mijloace specifice a celor circa 400 mii ha de păduri naturale virgine şi cvasivirgine din Carpaţii României” …

– “constituirea până in anul 2005 de rezervaţii şi parcuri naţionale pe cel puţin 10 % din suprafaţa pădurilor, având in vedere toate tipurile de ecosisteme forestiere din ţară “;

– “conservarea diversităţii staţionale, inclusiv a microstaţiunilor, condiţie esenţială pentru conservarea diversităţii biologice” etc.

………………………