Misiunea Parcului Național Defileul Jiului este de a proteja și conserva elementele de biodiversitate din această zonă valoroasă. Prin gestionarea responsabilă a resurselor naturale, promovarea cercetării științifice și educația ecologică, parcursătorii se implică în protejarea acestui peisaj unic și a habitatelor speciilor amenințate.

Viziunea parcului se definește prin acțiuni și activități care ar putea fi să devină un exemplu de succes în conservarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural, oferind simultan oportunități de recreere și învățare pentru generațiile actuale și viitoare.