Stancile Rafaila

rafaila site

 

 

 

Actele legislative care stau la baza constituirii și delimitării ariei naturale protejate:                           

1. Decizia nr.82 din 25 octombrie 1994, a Consiliului Județean Gorj, privind stabilirea zonelor si monumentelor naturii din judetul Gorj, puse sub regim de protectie

2. Legea nr.5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, Anexa 1, punctul 2 –Rezervatii si monumente ale naturii, nr. crt. 2455

                             

Suprapunerea cu alte arii naturale protejate și limitele comune cu arii învecinate:                          

Se suprapune în totalitate peste Parcul Național Defileul Jiului și respectiv peste Situl Natura 2000 ROSCI0063 Defileul Jiului, aflându-se în interiorul celor două arii naturale protejate.

                              

Descrierea ariei naturale protejate (incluzând prezentarea elementelor de interes conservativ pentru care a fost declarată aria):                          

Zona a fost desemnată arie protejată, având scopul de a conserva elementele naturale respectiv a cele două blocuri de mari dimensiuni de șisturi cu cloritoid, alcătuite dintr-o gamă largă de roci metamorfozate slab, gresii microconglomeratice pirifilit,serucit și muscovit.

Cloritoidul apare în rocile argiloase care, datorită unui metamorfiz incipient, au trecut în șisturi pirofilitice sericitice .

Datorită modului de prezentare a pirofilitului ( intens colorat respectiv negru sau verde) cloritoidul se întâlnește sub două denumiri, și anume:

- cloritoidul verde

- cloritoidul negru

Cele două varietăți de cloritoid apar în rocile pelitice bogate în aluminiu și fier, sărace în calciu, magneziu și alcalii.

                             

Documente referitoare la constituirea și delimitarea ariei naturale protejate:

Referatul Consiliului Județean Gorj- Direcția Urbanism, Amenajarea teritoriului și lucrări publice, privind înființarea zonelor naturale protejate și monumentele naturii din județul Gorj, stabilirea deținătorilor sau administratorilor acestor zone precum și modul de stabilire și aplicare a contavențiilor la prevederile hotărârii.

                              

Descrierea limitei existente (incluzând identificarea elementelor cartografice și descriptive folosite pentru delimitarea ariei naturale protejate):

Limita nordică pornește de la intersecția drumului național DN 66 cu pârul temporar Valea Rafaila și urcă pe margine amenajată a pârului până la limita cu subparcelarul.Limita nordică se termină în dreptul barajului amenajat.

Limita estică urmărește cărarea/poteca ce se intersectează cu barajul amenajat și coboară spre sud până la intersectarea cu poteca ce urcă din ampriza drumului național DN 66 din dreptul bornei kilometrice 105.

Limita sudică, pornește din drumul național DN 66 din dreptul bornei kilometrice 105 urcă pe poteca din imediata vecinătate, până la intersectarea cu poteca ce ocolește spre est stânca Rafaila.

Limita vestică- rigola drumului național DN 66 poziționată, de la nord la sud, între pârul temporar Valea Rafaila și borna kilometrică 105.

 

 rafaila site mic

 

StRafaila.kmz se poate descarca mai jos:

Mai multe din această categorie: « Sfinxul Lainicilor

Informatii

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informații detaliate despre celelalte programe coofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.
Site realizat prin proiectul: Măsuri de îmbunătățire a managementului şi conştientizare publică în Parcul Național Defileul Jiului.