Sfinxul Lainicilor

sfinx site 

 

 

Actele legislative care stau la baza constituirii și delimitării ariei naturale protejate:                          

1. Decizia nr.82 din 25 octombrie 1994 privind stabilirea zonelor si monumentelor naturii din judetul Gorj, puse sub regim de protectie

2. Legea nr.5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, Anexa 1, punctul 2 –Rezervatii si monumente ale naturii, nr. crt.(pozitia) 2427

                            

Suprapunerea cu alte arii naturale protejate și limitele comune cu arii învecinate:                          

Se suprapune în totalitate peste Parcul Național Defileul Jiului și respectiv peste Situl Natura 2000 ROSCI0063 Defileul Jiului, aflându-se în interiorul celor două arii naturale protejate.

                             

Descrierea ariei naturale protejate (incluzând prezentarea elementelor de interes conservativ pentru care a fost declarată aria):                             

Monument al naturii- arie protejată ce are ca scop protecția elementului natural cu valoare peisagistică reprezentat în cazul de față de formațiunea geologică cu aspect de sfinx, format prin modelarea unei stânci de către factori climatici de mediu ( îngheț/dezgheț/precipitați/vânt).

                             

Documente referitoare la constituirea și delimitarea ariei naturale protejate:

Referatul Consiliului Județean Gorj- Direcția Urbanism, Amenajarea teritoriului și lucrări publice, privind înființarea zonelor naturale protejate și monumentele naturii din județul Gorj, stabilirea deținătorilor sau administratorilor acestor zone precum și modul de stabilire și aplicare a contavențiilor la prevederile hotărârii.

               

Descrierea limitei existente (incluzând identificarea elementelor cartografice și descriptive folosite pentru delimitarea ariei naturale protejate):

Limita sudică: Pornește din intersecția drumului național DN 66, dezafectat,cu drumul forestier Pârlae/Chitu și se continuă spre est pe drumul forestier Pârlae/ Chitu până în dreptul indicatorului fostului traseu turistic Chitu-Piatra Argelelor.

Limita estică: Din punctul de pornire al fostului traseu turistic Chitu-Piatra Argelelor urcă prin pădure, spre nord, până în șaua Sfinxului de unde urmărind formele de relief coboară sinuos până în capătul culmii secundare (pct.792).

Limita nordică: Din capătul culmii secundare a abruptului urcă pe culmea secundară spre limita de subparcelă, ce desparte parcela silvică 50A și B din UP IV Chitu, până în cel mai înalt vârf al culmii.

Limita vestică: Din cel mai înalt punct al culmii ce separă parcelele 50A și B din UP IV Chitu, coboară perpendicular spre sud până la intersecția drumului național DN66, dezafectat, cu drumul forestier Pârlae/Chitu.

 

sfinx1 site mic

 

Vezi harta (click aici):

 

SfLainicilor.kmz se poate descarca mai jos:

 

 

Mai multe din această categorie: Stancile Rafaila »

Informatii

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informații detaliate despre celelalte programe coofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.
Site realizat prin proiectul: Măsuri de îmbunătățire a managementului şi conştientizare publică în Parcul Național Defileul Jiului.