Imprimă această pagină

Studiu

1. INTRODUCERE

1.1. CONSIDERATII GENERALE

 

Potrivit prevederilor Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă (1999), printre cele 13 măsuri privind conservarea biodiversităţii şi asigurarea stabilităţii , sănătăţii şi polifuncţionalităţii

pădurilor României se numără şi:

- "ocrotirea cu mijloace specifice a celor circa 400 mii ha de păduri naturale virgine şi cvasivirgine din Carpaţii României" ...

- "constituirea până in anul 2005 de rezervaţii şi parcuri naţionale pe cel puţin 10 % din suprafaţa pădurilor , având in vedere toate tipurile de ecosisteme forestiere din ţară ";

- "conservarea diversităţii staţionale , inclusiv a microstaţiunilor , condiţie esenţială pentru conservarea diversităţii biologice" etc.

 Descarcă atașamente mai jos...